Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij FSW

Toetsen

Digitaal toetsen met RemindoToets
- In vogelvlucht

Digitaal toetsen met RemindoToets
- Nader toegelicht

Digitaal toetsen met Remindotoets
- Gebruikers aan het woord

Zo werkt de digitale toetsvoorziening
- De toetszaal

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te innoveren. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de  belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten hebben binnen de toetstool Remindo overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren.

Onderwijskundige en organisatorische voordelen voor docenten:

 • Vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar
 • Altijd en overal veilig toegang tot je vragen, toetsen en resultaten
 • Automatisch toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank
 • Automatisch nakijken (scoren) van toetsen met gesloten vragen
 • Direct na toetsafname toegang tot analysegegevens van vragen en toetsen
 • Open vragen online beoordelen; leesbare antwoorden leveren tijdwinst op
 • Toevoegen van beeld en/of geluid aan toetsvragen
 • Directe feedback aan studenten
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen is mogelijk
 • Gevarieerde toetsen (meer dan 10 vraagtypen beschikbaar in Remindo)

In de zalen Gamma, Bèta en Alfa van het Educatorium kunnen maximaal 480 studenten tegelijk via een beveiligd wifi-netwerk op chromebooks een digitale toets maken. In de loop van 2016 wordt het aantal toetsplekken in het Educatorium uitgebreid tot 680. Alle faculteiten van de UU maken inmiddels - op grotere of kleinere schaal - gebruik van de digitale toetsvoorziening. Voor de afname van toetsen voor kleine groepen zoals toetsen voor extra-tijders, herkansingen en digitale inzages, krijgen de faculteiten de beschikking over eigen chromebooks die ook onderdeel zijn van het beveiligde wifi-netwerk.

Bij de universiteit Utrecht wordt de toetssoftware Remindo gebruikt om digitale summatieve en formatieve toetsen af te nemen. Ervaar zelf de mogelijkheden van een digitale toets met Remindo en maak hier een demotoets. Probeer de demotoets.

 • Elke faculteit heeft een key-user Remindo aangesteld die docenten helpt bij het digitaliseren van toetsen. De key-user biedt persoonlijk ondersteuning en kan antwoord geven op alle vragen van docenten.
 • Daarnaast is er een supportsite beschikbaar, waar docenten op een overzichtelijke manier uitgebreide informatie kunnen vinden over toetsen met Remindo.
 • Lees meer informatie over welke stappen je moet nemen om je toets digitaal af te nemen in "Hoe digitaliseer ik mijn toets?"
 • Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Volg dan de online module over toetsing.
Toetsvoorkeur bij studenten

Toetsing_evaluatie_ 5 sept 2-16

Toename digitale toetsafnames
Toetsing grafiek _ 5 sept 2016

Share