Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij FSW

Video

Het inzetten van E-lectures is een eerste stap om je onderwijs te innoveren en blended aan te bieden. E-lectures is een overkoepelend begrip voor kennisclips, weblectures en andere (video)opnames waarin kennis overgedragen wordt. Educate-it zet in op kennisclips die verrijkt zijn met een opdracht, omdat deze het beste aansluiten bij het blended learningconcept.

Educate-it faciliteert drie manieren om E-lectures en kennisclips op te nemen en kan hierbij didactische ondersteuning bieden:

 • Zelf opnemen in een Do-It-Yourselfstudio
 • Zelf opnemen op je werkplek
 • Zelf opnemen van een hoorcollege

Als je als docent of student zelf aan de slag wilt gaan, kan je via deze link een mymediasite account aanvragen.  Doe dat minimaal twee werkdagen voor het gebruik.

Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan.

E-lectures zijn in te zetten als service (terugkijken en bijscholing) of als strategie voor vernieuwing van het onderwijs. Er verschillende soorten E-lectures die je in je onderwijs kunt inzetten. Op de site weblectures.nl, waarvan de UU penvoerder is, worden de verschillende soorten nader toegelicht.

•Kennisclip
•Weblecture
•Instructieweblecture
•Bordgebruik
•Verrijkte weblecture

•Peer reflective
•Social tagging
•Live feedback
•Student generated clip

Meerwaarde E-lectures voor je onderwijs:

 • Verdieping onderwijs: de student bereidt thuis voor door aangeboden e-lectures en verdiept het geleerde in contactmomenten met de docent
 • Vergroting motivatie: studenten worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace)
 • Learning analytics: gedurende het kijken van E-lectures kunnen learning analytics van studenten verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens kan achterhaald worden waar studenten extra uitleg over willen.
 • Vergroting toegankelijkheid (onderwijs)materiaal: opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten.

 

Het programma Educate-it realiseert, ter ondersteuning van het innoveren en blended aanbieden van onderwijs, DIY-studio’s in de binnenstad en op de Uithof. Deze DIY-studio’s zijn te gebruiken door alle docenten van de verschillende faculteiten:

 • International Campus Utrecht, ICU (UCU)-terrein, Descartesgebouw, ruimte 2.01
 • Universiteitsbibliotheek Uithof, ruimte 2.48
 • Kromme Nieuwegracht 80, ruimte 1.03

Studenten kunnen gebruikmaken van de DIY-studio in de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Educate-it onderzoekt de mogelijkheid tot het maken van kennisclips vanaf de werkplek.  Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met projectleider Liesbeth van de Grint.

Het is in 22 hoorcollegezalen mogelijk je hoorcollege op te nemen door deze zelf te starten, te stoppen en op te slaan. Bij deze opnames wordt alleen de presentatie en het geluid opgenomen. De docent zelf is niet in beeld. Het zelf opnemen van je hoorcollege is mogelijk in de volgende 22 zalen:

 • Bijhouwerstraat 6-8 0.24 hoorcollegezaal
 • Drift 13 0.04 hoorcollegezaal
 • Heidelberglaan 2 / GNL 4-6 Van Unnik Groen hoorcollegezaal
 • Koningsbergergebouw Atlas hoorcollegezaal
 • Koningsbergergebouw Cosmos hoorcollegezaal
 • Koningsbergergebouw Pangea hoorcollegezaal
 • Kriekenpitplein 1 Auditorium 2 hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 19 Educatorium Megaron hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 19 Educatorium Theatron hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw Paars hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw Blauw hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw Wit hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw Rood hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw A hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw 0.40 hoorcollegezaal
 • Leuvenlaan 21 Ruppertgebouw 0.42 hoorcollegezaal
 • Universiteitsweg 99 D. de Wied 1.22 hoorcollegezaal
 • Universiteitsweg 99 D. de Wied 1.30 hoorcollegezaal
 • Yalelaan 1-3 Androclus C.101 hoorcollegezaal
 • Yalelaan 1-3 Androclus C.102 hoorcollegezaal
 • Yalelaan 108-110 H. Jakobgebouw O.0198 hoorcollegezaal
 • Yalelaan 112-114 W.C. Schimmelgebouw 0.051 hoorcollegezaal

Voor het zelf opnemen van je hoorcollege heb je een MyMediasite accountnodig.

Bemande opnames: indien je een hoorcollege wilt laten opnemen, kan je contact opnemen met de Universitaire opnamedienst Lecturenet.

Op de website Weblectures.nl, waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is, vind je voorbeelden en goede ervaringen van collega's. Daarnaast biedt de website concrete tips voor docenten en ondersteuners.

Tips voor docenten Tips voor ondersteuners

Wil je meer weten over hoe je je onderwijs blended kunt vormgeven met de inzet van E-lectures? Of wil je gewoon meer weten over blended learning? In de online learningmodules, ontwikkeld door Educate-it, kun je meer informatie vinden over hoe je E-lectures functioneel kunt inzetten zodat het een meerwaarde vormt voor je onderwijs.

Online learningmodules

Teaching Academy University Utrecht (TAUU) TAUU logo

Benieuwd naar de ideeën van andere docenten op het gebied van onderwijsinnovatie? Wil je ideeën opdoen voor je eigen onderwijs of collega's inspireren met jouw onderwijsinnovatie?

Ga in gesprek met collega's

Aantal opgenomen kennisclips
aantallen opgenomen kennisclips_5 sept 2016
Aantal opgenomen hoorcolleges
OPnames e-lectures_5 sept 2016

Share